Covid-19 Semptomlarını Tahmin Edebilen Oura Ring

San Francisco’da bulunan Kaliforniya Üniversitesi (UCSF), bir Covid-19 fonu ile Oura Ring adlı , günlük toplanan fizyolojik semptom verileri anketlerine verilen yanıtlarla birlikte hastalık semptomlarını tahmin edip edilemeyeceği üzerine bir araştırma yaptı. Çalışma, UCSF( University of California San Francisco) ‘nin Covid-19 için başlangıç, ilerleme ve iyileşme kalıplarını tanımlamasına yardımcı olacak bir algoritma oluşturmayı amaçlıyor. Bu algoritmanın üzerine kurulu olduğu bir devre sistemi de Oura ring adı verilen bir yüzükle kullanıcıya veriliyor. Yüzük verileri toplayarak semptomlarla ilgili verilerin değerlendirilmesine yardımcı oluyor.

UCSF çalışmasında iki grup bulunuyor.

1) Görevli sağlık çalışanları

2) Halk

Projede ilk olarak, UCSF (University of California San Francisco) kampüslerinde Covid-19’dan etkilenebilecek hastalarla günlük temas halinde olan 2.000’den fazla sağlık çalışanları; doktorlar, hemşireler ve diğer çalışanlar için Oura Ring alınması önerilmiş. Böylelikle sağlık çalışanlarının vücut sıcaklıklarındaki, solunum hızlarındaki ve kalp atış hızlarındaki değişiklikleri kolayca izlemelerine izin vererek, grup içindeki enfeksiyonun erken uyarı işaretlerini anlayıp ve Covid-19 ile daha iyi koordine edip gerekli önlemleri almalarına yardımcı olması planlanmış. İkinci olarak, çalışma tüm Oura Ring kullanıcılarına açık bir şekilde olması planlanmıştır. Günlük semptom anketlerini alınarak, çalışma katılımcıları verileriyle eşleştirilmiş ve gözlemlerin UCSF ekibine doğrudan katkıda bulunması sağlanmıştır. Araştırmacılar bu bilgiyi gelecekteki Covid-19 vakalarında; başlamayı, ilerlemeyi ve iyileşmeyi tahmin edebilecek kalıpları belirlemeye çalışırken kullanmayı planlalıyorlar.

Çalışmanın Oura Ring’in erken tespitte kullanılabileceğine dair inandırıcılığı için iyi bir nedeni var: Finlandiya’daki bir Oura kullanıcısı, “yüzüğün virüsün açık belirtilerini göstermeden önce hasta olduğu konusunda kişiyi uyardığını ve test yaptırması gerektiğini” söylemektedir.. Test sonuçları virüs ile ilgili belirtileri fazla göstermese de iddialarda bulunan kişinin gerçekten Covid-19 olduğu testlerle doğrulanmış.

UCSF araştırmacısı Dr. Ashley Mason, Oura Ring’in öksürük ,ateş gibi belirgin semptomların başlamasından iki veya üç gün önce Covid-19’un başlayacağını tahmin ettiğini varsaymış. Bu çalışma başarılı olursa, diğer hastalıkların ve durumların izlenmesi için araştırmalara olanak sağlanabilir.

Kaynaklar

https://ouraring.com/ucsf-tempredict-study

https://ouraring.com/

Burcu ARIK

Biyomedikal Cihaz Teknikeri

You may also like...