“Sağlık Teknolojilerinde Pazara Giriş Kriterleri” Webinarı

Sağlık turizmi gelişmiş ülkelerde nüfusun gittikçe yaşlanması sağlık harcamalarının artmasıyla küreselleşme olgusu içinde sağlık sektör payının gün geçtikçe arttığı söylenebilir.

Sektör payının bu kadar genişlemesi ve öneminin artması bu turizm pazarına gereken birçok soruları beraberinde getirmekle eğitiminin de verilmesi zorunlu kılıyor. Turizm pazarına girerken nelere dikkat edilmeli, nasıl bir yol izlenmeli gibi daha birçok sorularla karşılaşabilirsiniz.

İşte bu yolda Bilkent CYBERPARK önderliğinde Sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren start-up’ların pazara girerken nelere dikkat etmesi gerektiğinin ele alınacağı “Sağlık Teknolojilerinde Pazara Giriş Kriterleri” webinarı düzenliyor. Bu çalışmanın amacı, teknolojideki gelişmeler ışığında sağlık sektöründe ortaya çıkan yeni iş modellerine ve tüm bu gelişmelerin sonucu olarak Türkiye’deki duruma bakmak.  

Webinar konuşmacısı Arda KARADUMAN ile 23 Eylül 2020 saat15:00′ te

Zoom ID: 815 3674 9990 üzerinden gerçekleştirilecek.

Ve bu webinara davetlisiniz!

KAYNAKLAR

  • https://www.youtube.com/user/BilkentCyberpark/videos
  • https://twitter.com/CyberparkTGB/status/1307964123716751360

Elif Baran

Biyomedikal Cihaz Teknikeri

You may also like...