Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile Sahte Medikal Ürün Kullanımının Önüne Geçmek Mümkün

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak insan hayatını tehdit eden şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonu Coronavirus-2’nin (SARS-Covid 19) neden olduğu bulaşıcı hastalığın, tüm dünyaya yayılarak ülkemizi de tehdit eder hale gelmesiyle devlet kademesindeki her alanda çalışmalar başlatılmıştı.Uygunsuz şartlarda üretilen sağlıksız malzemelerin insan sağlığına zarar vermemesi ve kullanımının önüne geçilmesi amacıyla TÜBİTAK BİLGEM’in geliştirdiği Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile birlikte T.C. Sağlık Bakanlığı onayı ve kontrolüyle piyasaya sürülen ürünler kolayca takip ve kontrol edilebiliyor.Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu iş birliği ile tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin uçtan uca takip edilerek denetim hizmetlerinin ve klinik mühendislik süreçlerinin sağlıklı ve etkili şekilde yürütülmesi için altyapı oluşturulması amacıyla ulusal ve özgün ürün takip ve izlemeye yönelik geliştirilen ÜTS ile sağlık ve medikal ürünler kolayca takip edilebiliyor ve insan sağlığını tehdit eden ürünlerin önüne geçmek oldukça kolaylaşıyor.ÜTS ile Sahte Ürünlerin Tespiti MümkünYapılan çeşitli piyasa araştırmalarında insan sağlığına zarar veren, hiçbir sağlık kontrolüne uymadan üretilip ÜTS’ye kayıtlı olmayan maskelerin piyasada bulunabildiği ve erişilebildiği tespit edildi. Bu noktada insan sağlığının korunarak COVID-19’un yayılmasını önleyebilmek için gerekli olan maskelerin Sağlık Bakanlığı onayı ve kontrolünden geçmiş olması büyük bir önem taşıyor. ÜTS’ye kayıtlı maskeler eczanelerden, sağlık kuruluşlarından ve büyük alışveriş merkezlerindeki medikal ürün satan noktalardan temin edilebiliyor.

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Neden Geliştirildi?

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından, satılıp kullanıldığı yere kadar tekil ürün takibini sağlayabilmek ve son kullanıcıya kadar izleyebilmek için kullanılıyor. Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların tekil takibini sağlamak amacıyla dünyada ilk kez uygulamaya alınan bilişim sistemi olan ÜTS, aynı zamanda sahte maskeleri ve medikal ürünleri de tespit edebiliyor.

ÜTS’nin Amacı Nedir?

• Tıbbi Cihazları ve kozmetik ürünleri kayıt altına almak,

• Bu ürünleri izlemek için alt yapı oluşturmak,

• Hasta güvenliği ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak

• Denetimlerin sağlıklı ve etkin yürütülmesini sağlamak,

• Ürün kaynaklı tehlikelere karşı hızlı önlem alınmasını sağlamak,

• Güvensiz ürünlerin hızlı bir şekilde piyasadan ve kullanımdan kaldırılmasını sağlamak

ÜTS’yi Nasıl Kullanabilirim?

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen ÜTS’yi kullanmaya başlamak sadece tek bir adımdan geçiyor.IOS işletim sistemli telefonlarda AppStore, Android telefonlarda ise Play Store üzerinden ÜTS uygulaması kolayca indirilerek kullanılabiliyor.

Android: ÜTS

iOS: ÜTS

2016 Yılından Beri Kullanıcıların HizmetindeÜrün Takip Sistemi, 2016 yılı içerisinde kozmetik firmalarının kayıt işlemleri ve kullanıcı işlemleri ile ürün bildirim işlemlerine yönelik devreye alındı. 2017 yılı içerisinde tıbbi cihaz firmalarının da kullanımına açılan sistem ile tıbbi cihaz firmalarının kayıt işlemleri ile ürünlerinin kayıt-inceleme işlemleri de yürütülmeye başlandı.2019 yılında içerisinde Şeker Ölçüm Çubukları ve İnsülin Kalem İğne Uçları’nın tekil takip işlemlerine başlanan ÜTS ile 2020 yılı başı itibariyle yurt genelinde tüm sınıftaki I,II ve III tıbbi cihazların tekil takibi gerçekleştirilmeye başlandı. Şikayet Bildirme Özelliği Sayesinde Sürekli Güncel Tutuluyor“ÜTS Mobil” uygulaması 2018 yılında iyileştirilerek uygulama marketlerden kullanıma sunuldu. Uygulama üzerinden Sağlık Bakanlığı onayından geçerek sisteme kayıtlı olan tıbbi cihazlar ve kozmetik ürünler sorgulanabiliyor. ÜTS Mobil ile sorgulanan ürünün kullanım kılavuzu, görseli, ürünün sistemdeki kayıt durumu, üç yaş altı çocuklar için uygunluğu, etiket ve ambalaj bilgileri, menşei ülke bilgisi ile birçok veri görüntülenebiliyor. ÜTS Mobil’in sunduğu şikâyet bildirme özelliği sayesinde vatandaşlarımız fahri birer denetçi olarak sisteme katkı sağlayabiliyor ve böylelikle uygulama da sürekli güncel tutuluyor.

ÜTS Portal’a da https://uts.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Kaynak

  • https://bilgem.tubitak.gov.tr/tr/haber/urun-takip-sistemi-uts-ile-sahte-medikal-urun-kullaniminin-onune-gecmek-mumkun

Elif Baran

Biyomedikal Cihaz Teknikeri

You may also like...