Başlarken…

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri elektronik ve bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte daha fazla önem kazanmaktadır. Teknolojinin getirdiği kolaylıkların en hızlı göründüğü alanlardan biri olma yolunda ilerleyen Biyomedikal alanı aslında disiplinler arası bir bilim dalı…

Biyomedikal kavramı Tıp, Mühendislik ve Fizik alanlarına ait birçok konunun bir arada değerlendirilmesini gerektiren disiplinler arası (interdisipliner) bir bilim dalına işaret eder. Daha özel anlamda Biyoloji ve Tıpla ilgili olan anlamına gelen kelime , çoğunlukla Tıp alanındaki cihazları isimlendirmek için kullanılmaktadır.

Biyomedikal Cihazlar denildiğinde insan vücüdundaki ölçülebilir , algılanabilir her türlü fiziksel, kimyasal ya da biyolojik değişimin ya da durumların bir cihaz sistemiyle ölçülebilmesi anlaşılabildiği gibi, vücudun ilgili bölümüne tedavi amaçlı bir müdahaleyi gerçekleştiren sistemler de düşünülebilir. Bu cihazların amacı teşhis ve tedavi olarak özetlenebileceği gibi son zamanlarda karşılaşıldığı üzere her iki amacı da gerçekleştiren sistemlerin bulunduğunu söyleyebiliriz.

Geçmişte yapılan çalışmalar araştırıldığında tarihin belli dönemlerinde insanların sağlık ile ilgili ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli mekanizmalar geliştirildiğini görebiliriz. Tıbbi cihazların ilkleri sayılan bu el aletleri daha çok cerrahi amaçlı olarak kullanılırken, şimdilerde Neslerin İnterneti(Internet of Things, IoT) veya Yapay zeka(Artificial Intelligence, AI) tabanlı sistemlerle teşhis ve tedavi işlemlerinin tarihte hiç olmadığı kadar kolaylaştığını söylemek zor olmayacaktır.

Türkiye’de de birçok hastane en gelişmiş cihazları oldukça kısa sürede hizmete almakta , özellikle sağlık hizmetlerinin diğer ülkelere nazaran daha düşük ücretli olması hasebiyle Biyomedikal alanı ciddi bir ivme kazanmaktadır. Bununla birlikte hastanelerde ve birçok klinikte kullanılan cihaz ve sistemlerin %85’lere varan düzeyde ithal edilmesi ve bu sistemlere dair literatürün Türkçe olarak halihazırda bulunmamasının hem ekonomik olarak hem teknik eğitim anlamında sıkıntılar barındırdığını da belirtmek gerekir.

Biyomedikalbilgi.Net Biyomedikal Cihazlar, Tıp Elektroniği ve Bilişimi, Tıp teknolojileri gibi farklı isimlerle karşımıza gelen konularla alakalı olarak Gaziantep Üniversitesi TBMYO Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü öğrencilerinin çabalarıyla bir bilgi paylaşım ve aktarım portalı olma düşüncesiyle yola çıktı. Biyomedikal sistemlerdeki yeni gelişmeleri hem yerli üretim hem de yabancı kaynaklar üzerinden araştırarak konuya ilgi duyan herkese aktarmak niyetindeki bu çalışmanın büyüyerek zenginleşmesi ve sağlıklı bilgi transferinin sağlanmasına katkı sağlayacağını düşünerek , emeği geçen arkadaşlarla birlikte, başarılı bir çalışma olmasını diliyorum.

Fatih TAMER

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi - Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü

You may also like...