Tagged: Bilkent CYBERPARK

“Sağlık Teknolojilerinde Pazara Giriş Kriterleri” Webinarı

Sağlık turizmi gelişmiş ülkelerde nüfusun gittikçe yaşlanması sağlık harcamalarının artmasıyla küreselleşme olgusu içinde sağlık sektör payının gün geçtikçe arttığı söylenebilir. Sektör payının bu kadar genişlemesi ve öneminin artması bu turizm pazarına gereken birçok soruları...