Yaşam Destek Ve Tedavi Cihazları

Ameliyathaneler ve yoğun bakım birimleri hastanelerde birden fazla hastanın hayati özelliklerini sürekli izlenmesi, hayati tehlikeye neden olabilecek durumlarda doktor, hemşire, hasta bakıcı gibi yetkililere haber verilmesi ve acil müdahale yapılabileceği gibi özel tasarlanmış yerlerdir. Ameliyathanelerde ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar daha çok hastanın yaşamsal fonksiyonlarına destek olan ve dengeleyen cihazlardır.

 • Defibrilatör; Kalbin yanlış zamanda uyarılması ve sinyallerin rastgele uyarımlar sonucunda kalp kasları, düzensiz kasılmaya başlar. Bu duruma ‘fibrilasyon’ denir. Fibrilasyona uğramış ve veya yeni durmuş bir kalbe elektrik enerjisini şok halinde verildiği zaman kalp dışarıdan uyarılmış ve kasılmış olur. Bu durumda kalp yeniden düzenli kasılmaya devam eder.
Dış Defibrilatör / İç (İmplant) Defibrilatör

Defibrilatör ayarlanabilir bir yüksek gerilim kaynağı ve bu yüksek gerilimi kullanıcıya zarar vermeden hastanın vücuduna uygulamak için tasarlanmış ‘kaşık’ elektrotlardan oluşur. Şarj edilebilir pilleri ve şarj ünitesi ile hastanın bulunduğu yere taşınabilir.

 • Ventilatör; Ventilasyon, solunumu duran kişiyi solutmak üzere solunum fonksiyonunun yapay olarak bir cihaz yardımı ile sürdürülür. Ventilatör cihazı solunumu etkinleştirmek, oksijenlenmeyi arttırmak, solunum zorluğunu azaltmak için genellikle acil servislerde , yoğun bakım ünitelerinde, ameliyathanelerde sıklıkla kullanılan cihazlardır.
Ventilatör
 • Elektrokoter; Cerrahi operasyonlarda dokuları kesmek için kullanılır. Elektrik akımı ile kor haline getirilen platin teldir. Hem doku pıhtılaşma ve kesme için kullanılır.
Elektrokoter
 • Kalp Akciğer Cihazı; Kalbin ve akciğerlerin işlevi vücut dışında bir pompa grubu ile yerine getirilir. Kanın oksijenatörden geçirerek aorttan vücuda pompalanmasını sağlar. Pompa modülleri, kontrol, izleme, ve alarm birimleriyle bütün bu bölümlerin üzerine yerleştirildiği tekerlekli bir konsoldan oluşuyor.
Kalp Akciğer Cihazı
 • Cerrahi Aspiratörler; Ameliyat sırasında kanamalı bölgede biriken kan ve sıvıların bulunduğu alandan uzaklaştırılması amacıyla kullanılır. Genel olarak bir emme pompası ve emilen sıvının toplandığı rezervuardan oluşuyor.
Cerrahi Aspiratör
 • Ototransfüzyon Cihazları; Hastaya verilmek üzere önceden alınmış veya operasyon sırasında alınan hastaya geri verilir. Kanın kanama bölgesinden alınarak filtre edilerek ve tekrar dolaşım sistemine verilmesi için bu cihaz kullanılır.
Ototransfüzyon Cihazları
 • İnfüzyon Pompaları; Hastaya damar yolu ile ilaçların verilmesidir. Besleme yada sıvı etkinliğini gidermek için damardan serum verilebilir. Bazı tedavilerde ilaçlar daha uzun sürede veya belirli bir hacimde olması gerekiyor. Bu tedaviler için infüzyon kontrol, damla sayaçlı, volümetrik infüzyon pompaları, şırıngalı infüzyon, hasta kontrollü analjezi cihazlarını sayabiliriz.
Volümetrik İnfüzyon Pompası
Diyaliz Prensip Şeması
 • Diyaliz Cihazları (Yapay Böbrek); Böbreklerin boşaltım işlevlerini yeterince görmemesi durumunda kanda biriken atık maddelerin, böbreğin yerine görevini yerine getirebilen bir cihazla temizlemesine diyaliz denir. Geçici bir süre böbrek görevlerini üstlenirler. Diyaliz hastalarda önce yaşam süresini uzatmış, daha sonra yaşam kalitesinin artmasını sağlamıştır. Bu nedenle iki çeşit diyaliz vardır: Hemodiyaliz ve Periton diyalizi.

Hemodiyaliz; Hemodiyaliz kanın vücut dışında bir makine aracılığıyla temizlenip (suni böbrek) vücuda geri verilmesi işlemidir. Hafta da 2-3 kez uygulanır. Her seans 4-5 saat kadar sürmektedir. Tedavi genellikle hastanede veya bir hemodiyaliz ünitesinde uygulanır. Uygun makine ve ekipmanla evde de uygulanabilir. Evde yapılan diyaliz tedavisi daha sık ve daha uzun süreli olabilir.

Hemodiyaliz

Periton Diyalizi; Bu tedavi biçiminde, hasta yatmadan önce set ve solüsyon torbalarını periton diyaliz makinesine yerleştirir ve makinesini önerildiği şekilde programlanır. Kişi uyurken gece boyunca (8-10 saat), makine karın boşluğuna diyaliz sıvısını verir ,bekletir ve boşaltır. Kişinin durumuna göre tedavide değişiklik yapılabilir.

Periton Diyalizi

Kaynaklar;

 • http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kalp-Akci%C4%9Fer%20Makineleri.pdf
 • https://www.can-medikal.com/Defibrilator-Cihazi-Nedir,DP-15.html
 • http://www.saglikatolyesi.com/mekanik-ventilator-nedir-ve-nasil-kullanilir/
 • https://www.turkcerrahi.com/tip-sozlugu/koter/
 • https://www.saglikocagim.net/infuzyon-nedir-ne-icin-kullanilir-hangi-durumlarda-infuzyon-tedavisi-verilir/
 • http://tekinakpolat.com/diyaliz-cesitleri/

Elif Baran

Biyomedikal Cihaz Teknikeri

You may also like...