Yeni Nesil 3.0 Tesla MR Cihazı

Hastalıkların tanı ve tedavi sürecinde radyolojik görüntüleme yöntemleri büyük yer tutuyor. Dev bir mıknatıs olarak adlandırılan, vücudun herhangi bir bölgesinin kesitsel olarak incelenmesi olan Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme uygulamaları da gelişen teknolojinin yardımıyla gün geçtikçe yenileniyor. 3 Tesla MR teknolojisi ise hasta konforunun ön planda olması, kaliteli ve güvenilir sonuçları ile son yıllarda öne çıkmaktadır.

Görüntüleme yöntemleri, özellikle doğru tanının koyulabilmesi ve uygun tedavi planlamasına geçilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. En sık tercih edilen yöntemlerden biri de MR. Geçmiş yıllarda 0,2-1.5 tesla MR gibi cihazlar tercih edilse de gerek kullanım kolaylığı, gerekse hastalar ve doktorlar açısından üstünlük sağlayan daha yüksek manyetik alan gücüne sahip cihazlara eğilim artmaktadır. Görüntülemede kullanılan cihaz 3 tesla MR olduğunda, dokudan daha fazla sinyal toplanabilmektedir. Kullandığımız cihaz 64 kanaldan veri topladığı için benzerlerine oranla daha hızlı ve çok veri toplaması sayesinde özellikle beyin hastalıklarında önem kazanmaktadır. Bu durum hem daha kısa zamanda tetkik yapma, hem de elde edilen veriyi çözünürlüğü yüksek görüntüye çevirme avantajı sağlamaktadır.

MR korkusu olan ve fazla kiloları nedeniyle MR’a giremeyen hastalar için ideal.

Pek çok hasta klostrofobi yani kapalı alan korkusu nedeniyle MR’a giremeyip açık MR tercih etmektedir.  Ancak 3 TESLA MR klasik cihazlara göre daha geniş, kısa ve konforlu olduğu için kapalı alan korkusu olan ve fazla kilolu bireyler daha kolay cihaza girebilmektedir. MR işlemi süresince insanlar sık olarak yüksek sese maruz kalmaktan şikâyet etmektedir. Ancak yeni 3 TESLA MR, daha sessiz olması özelliği sayesinde de tercih edilmektedir. Bunun dışında kişi bu görüntüleme esnasında dilediği takdirde müzik dinleyerek keyifli vakit geçirebilmektedir.

3 Tesla MR Cihazında Hangi Görüntülemeler Yapılmaktadır?

 • Fonksiyonel MR
 • Diffüzyon Görüntüleme (Diffusion Weighted Imaging) 
 • Diffüzyon Tensor Görüntüleme (DTI)
 • Perfüzyon Görüntüleme
 • MR spektrografi 
 • MR Anjiyografi
 • Kardiyak MR
 • MRCP
 • Multiparametrik prostat görüntüleme
 • Tüm vücut MR taraması
 • Dinamik Görüntüleme
 • Meme-aksilla diffüz dinamik MR

3.0 Tesla MR’da;

 • Çekim süreleri daha kısadır.
 • 3 boyutlu görüntüleme yapılabilmektedir.
 • SNR (signal-noise ratio) daha yüksek olduğu için görüntü daha kalitelidir.
 • Kesit kalınlıkları daha az olup 0,4 mm’ye kadar inebilmektedir.
 • Paralel görüntüleme (Parallel Imaging) teknikleri mevcuttur. 
 • T1 zamanındaki düzenlemeyle ile kan ve arka plan dokular arasındaki konsantrasyon artmıştır.
 • Nefesini tutmakta ya da hareketsiz durmakta güçlük çeken hastalarda artefaktlar da azalmıştır.   
 • Bebek ve çocuklarda küçük anatomik yapıların daha iyi görüntülenmesini sağlar
 • Bebek ve çocuk hastalar için hızlı ve daha az ses ile çekim yapan özel sekanslar mevcuttur.
 • Gadoliniumun daha düşük doz da kullanılır.
 • 1,5 tesla ile aynı dozda kullanıldığında daha yüksek SNR elde edilir.
 • Kan ürünlerinin dokuda depolanmasına karşı daha duyarlı olup beyin kanaması gibi durumların tanı duyarlılığı artmaktadır.
 • Kan akımının görüntülenmesi gibi fonksiyonel çekimlerde daha net ve ayrıntılı görüntü elde edilmektedir.

Kaynaklar

 1. http://www.barisgoruntuleme.com/yazilar/3-tesla-mr-detay-33
 2. https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/daha-sessiz-genis-ve-konforlu-bir-mr-deneyimi/
 3. https://www.siemens-healthineers.com/tr/manyetik-rezonans-goruntuleme/3t-mri-scanner
 4. https://www.researchgate.net/figure/Demonstrator-setup-inside-PTBs-3-tesla-MR-scanner-The-insert-shows-an-enlarged-view-of_fig4_224341194
 5. https://www.researchgate.net/figure/Illustration-of-1st-column-three-3-Tesla-brain-MR-images-with-skull-2nd-column_fig3_319381137
 6. https://www.neuroradiologie.uk-erlangen.de/universitaetsmedizin/apparative-ausstattung/3-tesla-mr-zentrum/
 7. http://www.hurriyet.com.tr/muzik-ve-belgeselli-mr-keyfi-37212973
 8. https://www.iseh.co.uk/patients/clinical-services/3t-mr-imaging

Burcu ARIK

Biyomedikal Cihaz Teknikeri

You may also like...